Khóa Học Tư Vấn Giám Sát

Đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình trên toàn quốc. Lệ phí ưu đãi liên hệ phòng đào tạo: 0984 674 080